#2243: Pathé

klä;
Nå

flak;
än?

 

flä-
Nå

lislnvils slinlr llrrnl-lnln lallr

Tisdagen den I8 kl. 8,l5 samt Onsdagen den I9 Okt. (Marknadsdagen)
kl. 6 och kl. 8,!5 e. m.

Extra stora billighetsföreställningar med storslaget nytt program.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

1. NEn smekmånad genom snö
och solsken.

Fängslande naturseenerier.

P9

5.

Godmodig humor.,

iDeu ufslåa Bruden.

KONSTFILM!

Polospel på åsnor.

Äter aktuell eXpressnyhet!

Bilder lràn Tyska.

kejsarmanövrerna.

Bör ses af alla militärer.

KUNSTFILM!
Katarina af Medici.

Storslaget historiskt drama från tiden från det stora reli-
gionskriget i Frankrike under XVI århundradet.
Isoensatt af Hr Maurice de Foramly, direktör vid Comedie Francaise.

Hufvudpersoner:

Amiral Celygni . .

. Hr Delannay.

Karl IX . . . . . . . Hr Saillard.
Hertigen ai Guiso . . .
Baron de Pont . . . .
. Fru Rysler.

Katarina af Medici

IIr läger-Karl.
Hr Danvellier.

Kalle fluga på råttjakt

"ilar katten är borta, dansa rätterna på barnet".

Ett genomroligt skämt.

1. llnlrlllrlllrilnrrn n.

Ytterst intressant.

Flamingos.
Pafåglar.
Papegojor.
I:ljortar.
Lamadjur.
Kameler.
Stengetter.

Bisonoxar.
Myskoxar.

 

 

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Flodhastar.

Björnar.

Hvalrossar.

Hyenor.

Lejon.

Tigrar.

Panter.

Elefanter.

Giraflcr.

Apa lekande bland barn
med hink och spade.

 

 

 

 

Västervik 1910.

C. O. Ekblad & C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain