#2241: Pathé

Inleumm! Väslurviks Ham. Inluuram!

vanns sinnnnmfnnufm

har anländt hit och visas å,
e Biegraien Paihé e

i dag Tisdag kl. 8,15 samt i morgon Onsdag (Marknadsdagen)

kl. 6 och 8,15 e. m. Se vidare affischer och program.
Konsertmusik af Kapellet NONAN. Entré i salongen 35 öre, läktaren 25 öre. i
Vördsamt Biograf Pamé.

 

 

Vastervik 1910. C. O. Ekblad & C o

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain