#2237: Pathé

llillltllllll llillllllll lllllllill-lllllltl pillilt

Torsdagen dell 3 kl. 8,15 e. m , Lördagen den 5 kl. 8,15 e. m.
sanlt Söndagen den 6 Nov. kl. 6 och 8 e. In.

 

ffläx
än?

 

 

fish
än!

 

 

PROGRAM:

1- En btngstyrig cykel.

.chdlöst komiskt och skrattretande.

Klockan är 8 på. morgonen. Chefen för en 50-öres basar står misslynt
utanför sin dörr och väntar på cynelbudet. Klockan är redan 10 min. öi-
ver 8, men den drummeln kommer inte och ett nödvändigt bud måste ut-
rättas Hvad är att göra? Men, gud vare Iof, där ar han ju. - - -

.llir lin Sal lilla li will.

Vack er naturb i lcl.

Vi göra en längre färd i det Sachsiska Schweitz som årligen besökes
af tusentals turister lör sin pitoreska skönhet. Medelpunkten är Schandau
hvarifrån man kan göra härliga utflykter. Var väg för oss först till de
vildromantiska klippartien hvilka stolt räcka. sina stela spetsar i luften. -

Konstfilm de American!

a. Den lilla Krysantemum.

Grfipande kärleksäfbentyr från Japan.

Den lilla Krysantemum är en hänförande vacker liten japanska från
Tokio. Hon är Japans perla, och då hon - mot sin vilja - blifvit gilt
med en mycket ful och obehaglig japanes, kan hon icke motstå en ung,
amerikanares kärleksförklaring. - -- - - - -- - - - - -

1. Gift mot sin vilja. 5. En väninna.

2. Bröllomzct. 6. Ett brustet hjärta.

3 En galant amerikanare. 7. Afskedet.

4. Följande morgon. 8. Stackars titta Krysantemum.

4- llllllllllllllll l [lllll

Intressant sportsbild.

5. lllllllllllll llllllllllilll, lll ill.

Intressant och vacker naturbild.

Vi äro i Athen, denna skattkammare för alla konstälskare, öfversållad
som denna stad är med de praktfullaste minnen från forntidens Grekland,
detta lyckliga land, hvarest skönheten, lifsglädjen och snillet satt i hög-
sätet0.s.v-----------------

s. Joachims bröllop.

Komiskt och krattretande.

Joachim, fördrangen har bröllop I långt tåg går del mot kyrkan,
hvarest det unga paret skall vlgas. Efter vigseln vandrades motclhem-
met, hvarest högt uppe på. höskullen en läcker måltid stod tillagad och fe-
stenbörjar.----------.....---1.

7, gif Misstag. gl"

Gripandc drama ft 40 afdelnftnyar, spelad af
förnämsta Amerikanska artister.

Så långt har svartsiukan drifvit en ung-äkta man, att han till och med
blir obehagligt berörd, då presten som har vigt dem, gör dem ett besök.

Komma de i sällskap, blir hustruns glädje snart störd utaf hans ogrun-
dade svartsjuka, blott för att hon visar vanlig artighet och vänlighet mot
de andra gästerna, och till sist förmår han henne fara hem.

I hemmet kommer det till en stormande scen som nog hade slutat med
skilsmässa om icke hustruns öfverseende och vänlighet hade bragt honom
till förnuft igen, hvarefter han lofvar att för framtiden bättra-sig. -- -

Men nu har den unga hustrun mist tålamodet, hon vill skiljas och en-
dast mannens högtidliga löfte att aldrig oftare framkomma med några miss-
tankar förmår henne att stanna.

 

 

Klä
KN!!

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: Czo.

fflà
ha!!

 

 

frin
kr!!!

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain