#2233: Biograf Continental

liltrllttlllltlml U

gifver föreställningar i dag Onsdag kl. 2, 3,30,
I 5, 7 och 8,30 e. m.

och iiirevisar nya förstklassiga leivantle bilder.

PROGRAM:
Ett bröllop i Algier.

lllstr trans ltttllt ltltlttltt.

Onkeln från Amerika.

Stor komedie.

 

 

I hafva-ts djup

eller Det sjunkande slottet.
Vårt. lands nordligaste innevånare.
Intelligensens triumf.

Skrattsatfvor.

Inträde: för äldre 35 och 25 öre, för barn25 och 15 öre.
Bästa tillfälle att tå se ett storartadt biograiprogram.

0st musik under töreställningame.
Vördsamt

Biograf Continental.

Vitlumk 1910. G. 0. Ekblad å. 0:0.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain