#2232: Biograf Continental

visar redan i dag i. o. fm. Söndag

I 4, 1 . än; rv , i v, " v 1 v
.i , -1 .  w 1 w-- , v ff
, 1 I" 1 .1 V .V
.1 I!! v v I v
o - r f 1.
.- , 1
1. 1,51 l
1 I . .
1 1 1 
i
5 k I
.
f 1
.If 1 i. 1"
R.. ä .- b -I 111 :.Ä r .I 1
 1.-, Wu .1 H q. 1 , 9 H - 1,
v IW" fwwl - . Mu f K V  fw
I f. 1 1- vf -
i , ,  
VÄMU Ä - v 

(årets sim Iällmanätver)

(m affa Biografer äro dessa Bifder för närvarande meft efterfölåtu.

o o o Ö I " I "

          

al.

 

C u n t n e n

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain