#2230: Biograf Continental

:z Exmss Iran x

MålLiss

I dag anländer nya bilder, i

visande de hus och palats

som äro förstörda under
revolutionen i

   

       

1  . . I I
- 1 "n  I, Y V .
V 2,.  - Å 41 .111.14 I , l h 1
I ,, . 1- . 1 1 I v ,
I -Jrf 1. H 45 u I 1
LJ. v

mmmmwwwmmmmmmimm
LÄS PROG RAIVI IVI ET.

visas redan i afton a

mm [UIIIIIIEIIIHL

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain