#2228: Biograf Continental

CN T I HN T Å L

öppnas i deg Torsdagen den 25 Augusti

ssh lnnnn under sdsnnn divisas ds lnsn nldn i
  sen kunna sdnllas, Island den n nnssl Svenska sln-  

nsnl, nsnlnn al lnnsnsnde svenska anser.  

I Ilssn lsildn en nslnlnsls med nnnnll en Idnvins i Vdslsnils n den. [nlnnnl

OBS! Renovering af lokalen med nya bänkar med fällsitsar samt elektrisk ventilator. w

 

Ombth ai peoge am kommer att ske 2 gången "s makan, Måndagen och cSee sdagae, w
undantaqandes då ett se enskt skädessp el gsie es komme
peoge ammet att edsas en hel vecka...

 :1333: .kl-nå? 3,8 :2, gif-ams: 9 e. m. (om Billig. i

helsmaliné kl. 2, 3 och 4 på Söndagar).

Vördsamt

Biograf Continental.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain