#2227: Biograf Continental

. vi i 4
(l v V i
4 l - i i 1 A
1 I "XF . l

.Itatfl fx, W- r i

J x J X x I  i W i
I ,- V I. v .
V . I 
x I F :fl ,,.-I.:,I I
i .
X Å
I f l I l v

i   llnllnl llll nl mll llslllll lll llll - .
= återigen nya bilder från Paris. Denna gång --- ,
O I I

-

eller ln llllrlln llvnsvlnlllnllslalnlnllll lllil.

COBSJ Sista. nyt-sett)

     
 

 

Ett enastående biograjnummer bliiver
(År 42 före Kristus) p i b . n
lseensatt af de förnämsta skådespelare, (tilmslängd I360 meter) och är hela denna

framställning färglagd. Samt -

lrnn ll vln nn.

 

Ett mycket intressant nummer.

g En men töe estättnmg min es om iöe den kt. 5,30 e. m.
b Dördsamt

N,   Continental.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain