#2224: Biograf Continental

förevieer från eeh meà  mergee Lördegtill eeh med Tisäag

e som extra nummer e
Il O

nu
vid hvarje föreställning. För att .alla skall få se den enastående nyheten gifves i
morgon Lördag en extra föreställning kl. 5,30 e. m. "

     

 

Öppet rörd--biljettköp 2 timmar före hvarje föreställning Eörqag-Cisdag.

Ost Köp biljetter t gott tid!

Vördsamr

C 012 till en tal.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain