#2222: Biograf Continental

,  .hvar-ie :lagat-1, s och 9 am. I I i
p: ; dag Måndag till Och medQnsdag 3lÅug. förevisas ett storståtllgtProgram. -

 

 1 Blanåfamhm " f  -

 

aa

f , , - é Konung  Edvards Grsiteiar .
to, Det mest imposanta sorgetåtgääierlden skadat. I Femtiotre knngar oohvprinsarfrän trettiofem kr
I 1 ländfo delta-Qa- , i k f = (Ett "myöket storslaget bloerafnummer.) .

 

U N Babylons iörstöring, -

(Intressant Sevärdhet), I t v

En resa genom fbruzzerna m. m-

OBS-l Detta vackra program Visas endast tre fdagar."

y 0

 

 

OBS! Från och-med Torsdagen den l:ste September ändras tiden för Föreställningarne till
Hvardagar kl. 7 och. 8,30 e. m., Sön- och Helgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m,
(samma tid som förra säsongens) och blir det på samma gång längre program.

Vördsamt

 

litml [ninnnl

Västervik 1910. C. 0. Ekblad & Cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain