#2219: Biograf Royal

35. r".

 Västervik

 

à Brännerioärden, i. tt Frälsningsarméns: introt

-m PROGRAM" WW
:j ärrollad ärroiritlfwlf

Mycket komiskV

2. I E12 resa, j 1570!!qu 

En serie mycket trefliga 0011l omväxlande bilder från det vackra Holland.

rlirr ut in Iillr lr rn;

Den store kajsaren inspekterar sina trupper och med den rattlramhet som gjort honom
älskad al" sina soldater satter han sigI vid lttgerelden midt ibland dem oeh faller i sömn, trött och
utmattad som han lir. Försiktigt reser sig ett par man upp ooh bland dem den lille hornblasaren,

lör att skaffa mera bri-tnsle till elden. l sin ilver och upptagen som han itr, kommer den lille för

långt bort och uppsnappas at en fientlig patrull som för-eiI honom med till deras bivnak. uNfi, sin:

oss något om Eder ställningil, stiger vnktkommendören; "en fransman ar icke för-radarell, sager

3 aus-sen stolt och slår sig for bröstet Småleende öfver sa myt-ket mod den lille gossen visat later
I föraren hontmt lägga sig utvid sidan, Då nllahar fallit i sömn beger sig den lille tis-rad, han mäste
in försöka att komma tillbaka, för att meddela att fienden iir nara. Men åter fångas han oehtföres

till hulvudkvarteret, där han bindes. Nat-:ra lientlitta ollit-erare strat i nat-heten och samtala, utan att

5:e akt på den lille gossen, om den förestående ölverrumplingen, nu eller aldrig måste det ske,

Smidig oeh försiktigr lyckas det honom att göra sig: lös från handen, därpå ger han sin; al, snappar

ett horn- från en lientlig patrull och blåser varningssiinnrler af alla krafter, hvarpd han Lspringa-er

nstad. Någon tid till. förföljelse har fienden icke, men ett par skott sända-z efter honom i den mörkt!

natten.1 Strax efter rasar striden, men Napoleons segervana trupper, som tat-lt vare den lille hjälten-fe

snarrådighet, varnades i tid, drilver snart fienden på llykten. Dot lir efter slaget, sårad till döds

al en lientlifsIA lztrln, vaelalar den, lille astad, han orkar icke mer titan signar ner. .I detsamma korn

mer kajsaren, raskt springnr han af hästen och ilar bort till den lille tappre gossen, som reser Sitt4

upp .till iftt sista honnör Are-vindig blottar kajsaren hulvudet, och i det han egenhändigt hänger
hedeislegionens kors pil den lilles bröst, stiger han vördnadslullt: "Det var en hjälte, en hjilltes död".

fo t

  

 

 

din  arbettot

Denna bild visar oss vara sjuksköterskors Stranga arbete Vid ntkallandet i. krig" oeh deras ranka
samaritarbete bland de särade.
l. På slagfaltet. 2. Uppvisning i talt. De särade Iöibindns. 4. Forsling nl de särade.
 E11 af de intressantaste bllder, som hittills framvisats. W

 

, , 1. hur"

 rr i. tt t nitt-

Spännande jaktàlfven tyr. Härliga naturscenerier.

From ör kvinnans rösträtt;

Modernt spörsmål 1" lll-komisk belysning.

  

B.Å

 

tloroställningnr: .
Fredagen den 21 tlktoher kl. 7 och 8.30 e. m.

Lördagen ,, 22 ,, ii 6, 7,30 ooh 9 e. m.
Söndagen ,, 23 H ,,, i 3,30, 6, Mil och 9 e. m.

Lördagen-den 22 ooh Sondgen den 23 Okt.
 .. kommer Svorlges skiokigasloPhandklavervir-
" tuos. herr E. Eriksson från Skultuna att före.-
visa sin konst å dex lider på Lördag och Sön-

X - dag föreställningarna ega rum.
Biljettpriserna. pålFredag: I

för äldre Izsla plats 35 fire, ältar" pluls 525 drf:
Bmw under 12 (ir minl plats 25 drf-2, ikdru plats" 15 åre.
Biljettpriserna på Lördag" och Söndag:
" för äldre Las-ta plats 50 öre, 2.-dra pluls 35 ärr.
Barn under I? år Izsla plals 35 öre, ?:dra plats 25 öre. n.
0111101 för (ulielM-Öp ere lim. före första föreställningen

  

X

och pågår sedan oalbrulrl under lörvrlslrilluinyarrfr.

Bh På grund af fördyrade arrangemang. å Lördags- och
s. Söndagsföreställningarna äro biljettprisberntf höjda.

Vördsarnt

TNämm-vik 1910. c. o. Ekman & oro. " I  LI

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain