#2218: Stora Biografteatern

Stora iograt-Teatern.

I Föreställningar alla dagar från kl. 6-f10 e. m.
Söndagar från 4-10 e. m. I i

.X

es PROGRAM. få
Måndag-Torsdag. 

 

 

 

 

 

 

M" Konstfilms! . .

i l. Kungaborgens skatt. -

Med stora guldmedaljen vidj fotografiska utställningen i1 Milano prisbelönt konstlilm.

Följande scener förekomma: Introduktion. - Fosterfadern ooh hans myndlingp- De sammansvurna.
- Edenj - Den falske riddaren. - Prinsen. ,- Inskattkammaren. -- Gästabudet. -- En grym plan. --
Inför de edsvurnas domstol. -f Ståndaktighet. - Arkeängeln. - Straffet. -- Den äfventyrliga synen. -
Slagna med blindhet. - "Han hör till oss". -- Allena.

I den ärevördiga borgen har den gamle konungen länge känt krafterna svika allt mer och mer och
till sist beslutar han 1sig för att öfverlämna borgen med alla dess dyrbarheter till sin sonson. den ende
som finns att taga allt detta i besittning. Han kallar honom till sig och visar honom en dag allt sä- -
gande: 6"Tag nu detta i besittning, ty jag är gammal och svag och känner döden nalkas".

IF :k i.

Ett bud anmäler att en prins, som är på väg genom riket till sina- stora besittningar, önskar göra
en visit på slottet för att hälsa den nyvordne konungen. l I

Han emottages mycket gästfritt och hälsas välkommen hvarefter slottets dyrbarheter visas.

Såsom det höfves bjudes gästfritt på fränden och dennes svit och föga anade slottets invånare att
den främmande bar prinstiteln falskt. Med svek lyckades emellert1d bandet få slottets inbyggare och
dess vakter försänkta i djup sömn och begagnar sig nu däraf för att beröfva slottet dess skatter. Dä
de ej kunde finna dyrbar-heterna sökte de att tvinga den gamle och sonsonen att utlämna skatten.
Sonsonen dör menx den lgamle vägrar ändock att yppa hemligheten7 hvarför han af banditerna dömes till
döden. f

I samma ögonblick som man bereder sig att verkställa domen uppträder en ängel lyftandeI sitt svärd.
Bandets anförare faller död ned och då banditerna se detta tlywde förskräckta därifrån lämnande den i.

amle konun en ensam i sin sor1 . o b ...M    i

g "Den garngle mannen sträckergsinarräriiäidiml himmelen die anwfyra änglar trät a
unge gossens döda lekamen med sig i höjden ropande: "Han hör till ossl"

 

  

uy g -.

 
 

Express-.weir " of f I i i Aktuellt!

2. Revolutioneni Porlual.

3. När brudgummen tiok kramuanlall.
4. Dalen vid i Ande. i

Vacker kolorerad bild från södra Frankrike.

 

 

 

Vår bild visar oss den utomordentligt vackra, natursköna dalen vid Aude i Södra Frankrike.

Den som en gång färdats genom dessa trakter skall aldrig glömm-awdet mäktiga intryck sinnet er-
farit vid genomfarandet af dalen. För ögat utbreder sig i det oändliga växlande vyer. Belyst af solens
gyllene skimmer utbreder sig dalen i en aldrig anad färgprakt. Tåget löper in i en tunnel och i fjerran ,
se vi en liten1 landskapsvy som allt mer och mer förstoras tills vi med ens befinna oss utom tunneln,
liksom utkastade i ett landskap, hvars första öfverväldigande intryck är att vi befinna oss i ett sago-
-land i stället för i rama verkligheten.

Den med klarhet och skärpa utförda fotograferingen åskådliggör pä ett så naturligt sätt dalens skön-
het att denna film mäste betraktas såsom en verklig naturkonsttilm.

5. Apan Jaok ute . på upptåg. i

 

 

 

Nytt program hvarje Måndag och Fredag.

 

Äldre: 1zsta plats 85 öre, 2:dra plats 25 öre.

Biljettpriser. ,,- ,, 25 ,, ,, 15 ..

amanda imo, Eng. nan. masa

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain