#2210: Svea Biograf Teatern

i i  Y: i få?

vitkål-"I v -:-=.

 bästa. tänkbar21,),1,v .anföra-s. följ. . X

 i iraktio snu m meri

Kina; des-s Xliv, seder- och bruk, ,-
; I 8 afdelningar- N i
En kinesisk järnvägsstation
Kinesiska dragen-cl:3 i
I.Porsliins-findusftri i
-Kinesiskfaspldatér 4 f i i 
Dzo rjiilgalilie,lektion i musik i -
Dzo flyttbar-t riskök i i
Gamma-l k-ines .äter ris?
Ung kines äter ris

 

i Apachernaxi Paris i
i Spännande 11Sceneri i .9 Aidelningar k
fl. vAmmherrias mötesplats 2. Den: kvinnliga
.P . tjuven
3. fR-ldikyl-tjuven 1- :4, Lurad
1-5, Fyllbulten råggs - Strypt med
I . ; " 1 näsduken
i 7. " hos i juveler-famn 3:8. 4Pl källaren i
 frö-fw häktas 1 Y "

   

 DRVOTTNING 
i NAS RIKE.

 laget och .under- 

Ons-"W N:-

O

 
 

90749

 
 
 

 

Piom-am [Fem i 
Brandkonstgpehi i Teatertifånst- f
Urkomisk l-"l Stormmande succesi- I

4 Alla måste skratta.
m

Samvetetxel-ler Vanlitats, Dimon 1
y.limit-fi visas att ngiriglieieir-fåltid fiir sitt straff,k
i t men vari också samvetet sig gällande,
vi enär bron-.umgås .lm sis: gör av inskränker-
, -seiöversin q (11 Å f
Vinteriandskap iå Alperna i!
Storslagna vinter-.bilder i 6 afdélningar i
I 1. vinter-para i 2.V slidparti å switzerland ,
.139 Kilkbackåkning - b 
q iigirindelwald lÅmatör-skridskoåkning I i i
lå :gångna på i Km? sm  fä  Excentriska .I brottstjufvar
 g i i Kolo"

, Gruvolycka. i

Gripande verklighetsbild i :4 afdelninggr 
De med lifvet räddade I vä I - 
Räddningsrhànskapet göra sig i k(andning IV " ,
Nerstigriingen i gr-.ufvanv " i i
Begrainingen ai de iörolyckade

PON r-i-

P,

XS
n.

.tom dessa bilder visas?- en; ihel del andra bilder. 035:-! TObakSl-WÖkning Undallbedes-
i Sam swe-s- av ovanstående, dessa förevisningar väl värd att i besökas avsåfväl unga som gamla, allaP kanna parälma en
lårofik, "011131970th angenäm afton. Som manga resa med derhaltiga förevisningar vill jag "endast omnämna, att såväl
maskin Som bilder läro förstklassiga (från Pamé Pam, lä dem förnämsta fabrik i .gm bransch) och Limhamn mycket ,

stark, varm bilderna framträda ljusa, .tydliga och klara samt till storlek:1 w från512 till 20 Ica-meters yta. q , I
., (gated: plate 7 5 öm, Qasza 50 öm, - äBaw, mlåcz 42 de; 25" qöm.

i W 1-1 g rm talrikt besök inbjuder1 vördsamt vP. NÅsLUND:

Information

Title:
Svea Biograf Teatern
Printed year:
1910
Place:
Åsele
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain