#2209: Haga Kinematograf

...Å

, masa Kinematograf
[5 Södra Allégatan 5

giiver dagligen förevisning af A

Lefvande bilder

"vardagar från kl. 641 e. m.
Sön- och Helgdagar från 1f-5 rch 6-11 e. m.

PROGRÅM.

l. xSiiieättning ai en Pansarkryssare.
Originalbild.

V2. Den lille äppeltiufven.

3. Storslagna seenerier ur grufarbeternes lit.
Från kolgrufvorna i Frankrike. "

l. Grufarbetarens hem. 5. lgrufgångarne

2. På väg till grulvorna.

6. Grufgasen exploderar.
3. Schaktöppningen.

7. Öfversviimning.

4, Nedstigningen. 8. Grufarbetarnes räddning.

i 4. Jakten efter en peruk genom Paris gator.
i En historia som enkom är gjord
för att få folk att vrida
sig af skratt.

15 aldelningar.

fo

Hvarie veckaI nytt progràm.

I Eventnellà ändringar af. programmet förbehålles.
Förstklassighmnsik! 21! I? God ventilation.v

z 1 Entrée: 25 öre. Barn 10 öre. s

Information

Title:
Haga Kinematograf
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain