#2196: Engelholms Stora Biografteater

Stora n ra

i.

.ch

ENGELEOLMS

romans nns. i

Förevisningar Söndagen den 20 Febr.
kl.5,6,7,8&9e.rn.

i-
PROGRAMH

Violbukeiien.

Johan och Anna äro barndomsvänner. De ha lekt sina
första lekar tillsammans i barndomen. Men åren har svunnit
han. Johan har blifvit en duktig snickare under det Anna
som nu är modist, till följd af sin skönhet blifvit utsattäför
gatans alla frestelser. Dock har hon hittils blifvit sin Johan
trogen. En dag bjuder emellertid en professionell vivör henne
en bekymmerslös framtid. Anna kämpar emot, :men faller.
Horn blir nu bortförd av vivören, men Johan som uppspårat
rymmarna söker upp dem och ölverlämnar åt Anna en viol-
bukett, inuti hvilken ligger några vissna blommor minnando
om däras svunna lycka.

Anna, som iinner dem, ångrar hvad hon gjort, och åter-
yvänder till sin fästman, till vivörens stora förargelse.

En ilsken Pijur.
Säsongens största skrattsucsess.

Mejeri i Berner jtlperna.

Handkolorerad industribild.

C5:anclssirykarelif. . .I

K Bild ur Iifvet.

:Skånsk marknad.

Fran sjöbo.

rlövem vinner P miii hjärta.

Komisk bild i flera afdelnlngar.

.Mycket komiskt.

 

 

Ändring at programmet förbehålles.

Entré ss öra-Barn. is öre.

 

Engelholms Typ. Anstalt, 1910. F. Gustafson.

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain