#2194: Scala

Biograf Scala

.951 Folkets Hus äwEngelholm. 96

 

Fredagen d. 16 Sept. från kl. 6-10 e. m.
& Söndag från kl. 5-10 e. rn.

storartade förevisningar enligt följande

 

 

 

 

 

 

 

Program:

 

 

Nytt från polarvärldnn:

l. I da arktiska raginnarna.

GENOM IS OCH SNÖ. Å
1 Synnerligen vällyckade bilder.

1. Afresa från midnattssolens land. 2. Genom ishafvet
banad väg. 3. En oöfverskridbar gräns. 4. Hojol Hvalar!
5. Hvalfiskstation i Green-Harbour, Spetsbergen. 6. Isvärl-
dens majestätiska monument. 7. I grönländska isbergen.

2. Minnen .från Paris. llriginall.

a ELDDANSEN.

Koreografiskt mästerstycke, utfört al MadameKarsavina,
premierdansös vid käjserliga operan i Petersburg. -

AMERIKAN SK KON STF ILM.

4. DE BÅDA HIVALEHNA.

Storslaget gripande drama speladt af framstående artister
I i N ewyork:

I I l I
.5. En parlslska I Venedig.
Kinematografi i färger. "f Storslaget.

På morgonen för en gondol henne genom de gamla
dogernas stadsdel som öfverallt bär spår af en förgångenÅ
1kulturs monumentala storhet. i

Vidare se vi Venedigs ryktbara spets- och glasfabri-

x

ker, Venedig om aftonen rn. m.

ll. Faller på laalarn.

Ett gladt intermezzo.
1. I pausen. 2. Petter får biljett. 3. Ridån går upp.
4. QPetter har roligt. 5, Petter blirI rörd. 6. Nu blir det al-
var. 7. Utfockad. . ,

Genomrolig skämtbild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Ändring laf programmet förbehålles.

 

Engelholms VTypograliuka Anltalt, 1910.
x .

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain