#2192: Scala

é Biograf Scala ;

Fredagen d. 9 segt. från kr. 7-10, Lördag 6-10 e. m.
& Söndag frånV kl. 5-10 e. m.

storartade förevisningar enligt följande

 

 

 

 

 

I Z PFOgFamZ

1.  i  Spännande situationer.

Enastående verklighetsbild, som gör ett fängslande in-
tryck på åskådaren såväl genom -scenernas värklighet som .
genom landets romantiska naturskönhet.

I 2. En iariig samhällsindiriri. Krmis-k.

3. Arabiska lpilgrirrrar. Standafen invååf-aaeyaanga.. I

lPilgrimsfärden går fram öfver1 öde öknar och :steniga
stäpper. - Muezzinen välsignar de rikt broderade standa-
ren som Haddra i solens strålar och ceremonien slutarun-
der folketsrjubel. i

4. Buririiirari ai zigenare.

Spännande drama från Italienska Rivieran.

En härlig sommardag gär en familj. tillsamman med
sin 10-årige son och jungfru vid stranden.. Jungfrun träffar
sin fästman och glömmer bort gossen, som snart finner en
båt vid stranden och skjuter den ut i vattnet. Gossens
nödrop uppmärksammas af ett zigenarpar, som snart lyckas
rädda honom samt föra honöm med sig på sina ströftåg.

SeX månader därefter lyckas det föräldrarna, att ge-
nom en tillfällighet finna sin son, som går och säljerl gips-
bilder. Föräldrarnas glädje öfver återfinnandet är obeskrif- s

lig.

wa :AoRA r ENGALEN.

Kinematograii i färger af Pathé Freres.

Bilden erbiuder ett skådespel, rikt på färger och ori-
entaliska ljuseffekter.

 

ii. iirnF djärira rykiisian.

Genomrolig skämtbild.

 

 

 

 

Entré 25 öre.x Barn 15 öre.

Ändring af programmet förbehålles.

 

Engelholms Typografiskn Annuli., 1910.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain