#2188: Biograf Olympia

.AAA-LLA.

:731.0 grqf Ölymp ia.
I walilyatan.
åöhåayen åan 2 ÖÅJ. 7.970..

 

 

minsann;
i. Stridl mellan nybyggare och infödingar i Vilda iiaslem.

Episod ur verkligheten i 5 afd.

2. Putte som sot-are.

Komisk.

3 Sllfverkusten vid stormvàdsr.

Storslagen naturbild.

Konstfilm. Något som alla bör se.

:SEugganx qf döden.

Storslaget dramatiskt skådespel.

Den mäst gripande barnbild som hittils är inspelad å. biograf. I
En bild som vill appelera till alla. Ung och gammal komma att föl-
ja denna bild från början till slut med stegrat intresse och rörelse.
Den är inspelad ai Amerikas förnämsta mimiska skådespelare
och är förtjänt af att ses af alla. i
i Om någonsin en lefvande bild har närmat sig det. verkliga
spelet å en tal-scen så är det

Osåuyyafn af åöåan. i

5. En visitdag.

Skrattretande.

.-.vv-Y.

Engelholm: Typ. Anstalt, 1910. F. Gustafson.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain