#2187_2: Stora Biografteatern_1

i Program:

 

 

l. Smugglarens dotter. Af

Spelad ar:
Herr Angelo, Herr Bond, Herr Lucuet och Fröken Barry.
Anställda alla vid Paris Theatrar.

Maria Ferrari, dotter ltill en smugglar-e, älskar en tulltjäns-
teman vid namn Hubert, men till följd af faderns yrke är det
ej utsikt för de unga att få hvarandra. En dag blir smugglaren
öfverraskad pä bar gärning af Hubert samt tilldelar denne ett
kraftigt slag .så han störtar utför en klippa,föratt rädda sig själf.
Omsider vaknar Hubert till medvetande och börjar nu en för-
tviflad kamp mot det stigande tidvattnet som hotar att dränka
honom. Efter fruktlösa ansträngningar att lkunna komma upp
för klipporna inväntar han nu blott döden då. han får se ett tåg
nedfiras mot sig. Det är Maria som i sista minuten lämnar ho-
nom den räddande hjälpen.

Rörd af de ungas kärlek lämnar den gamle dem sin väl-
signelse Ioch Öfvergifver sitt ololliga hantverk. "

2. DÅ HUSET, REPARERAS.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

[Rustas

  mmm

men Baira i

Komisk tricksiilrn.

4. När barn handskas med flugpapper.

Komisk bild.

De två barn som denna bild handlar om äro på tillfälligt
besök" hos sin farfar som de drifva sina tusende barnsligheter och
påhitt med. 1

Till sist kulminerar deras skälmstycken i det de fylla hela
stugan med flugpapper och när den intet ont anande farfadern
nträ der faller han offer för detta nya påhitt.

5. skynda, skynda,

annars kommer jag försent.
Hejdlöst komisk.

ment ös Frö-simma ATT 
Dim massan.

Engelholm: Typogxahaka Anitalt

Information

Title:
Stora Biografteatern_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages