#2186: Stora Biografteatern

.I i I ..- e r n
1"",2? V Å l
f 1- . L 1 i

är nu flyttad till Storgatan 64. W

 

3. När1 barn handskas med flugpappar.

Komisk bild.

Frogram: I
KoNsTFlLM: .

I. wRavalutins-hralla .i 4f Gaaflaal"tk td-

) . X I Gwalior visar sig i Orientens varma färgtoner. Det
Skådespel af Sophus Michaehs. I är en serie tablåer, som utmärka sig genom sina pittoreska
Personer : l scener.

Alaine de llEstoile, Herskarinna på Trionville.
Erneste des Tressailles, Markis, Emigrantoificer.

Montaloup Konventskommissarie. v V - i,
Marc-Arroii, Öfverstelöjtnant i revolutionshären. 5.  da.,  d a.,
Handlingen försiggàr år 1793 på slottet Trionville. i , u
1 annars inkommer Jag forsent.

i 9 I I .I :Heldlöif komisk.
12. Svenska nataonaldansaa. i?   

Vacker, graciös och intressant bild.

Ayvingakefs-dang]111,13::233532153ananas-kadani. .   i I m m m
b IFredag och ålördag 6-40 e. m. Söndag 3-1Ö 2- xm-

f - l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. :ä
nm: Barn ,; 25 öre, - ,, 15öre.q

 

Engelholm: Typ. Anstalt, .1910. F. Gustafsoåp.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain