#2185: Scala

Yi Biograf Scala

är Folkets Hus år Engelholm. år

Fredagen d. 23 Sept. från kl. 6-10 e. m.
Lördag & Söndag från kl. 5-10 e. m.

storartade förevisningar enligt följande

 

 

Program:

Nytt! Bilden för dagen. Nytt!

l. Flykten öfver iirasnnd.

Friherre Cederström på. väg öfver Sundet.
Svendsen fullbordar flygningen.

Filmen återgifver de båda aviatikernasfstart å. den danska
banan, deras Hykt rundt banan och deras färd högt öfver Sun-
dets vågor.

ingen försumme detta enastående, blott några da-
gar förekommande tillfälle, att här få se dessa flyg-
ningar, på. hvilka hela världens blickarJ figurligtwta-
ladt, voro riktade.

2. När man än nyiikan. Kamisk.

Amerikansk Expressnyhet!

bakhallet vid ohio.

Spännande drama från Vilda Västern.
I Fritt efter Coopers berömda indianberättelse. x I denna bildserie
deltaga en stam verkliga indianer.

OBS.i Öfverträffar alla hittills i Europa visade indianbilder.

r. Förrädaren. V2. På. resa. 3. Ett lyckligt möte. Uncas
och Skinnstrumpan. 4. Uncas. 5. Öfvertallet. 6. TillHykten if
i blockhuset. 7. Åmmunitionen tar slut. 8. Skinnstrumpa för-
kläder sig till björn och lämnar hjälp. 9. I sista minuten. Un-
cas dödsförakt. 10. Striden. 11. Afskedet. 12. Den siste mo-
hikanen.

4. Fran iialuakanna.

Storslaan naturmålning i färger från den vackra. ögruppen
i Stilla. Oceanen. i i

 En romantisk flicka.

Kemisk scen af Max Linder. - Spelad af författaren.

 

 

 

 

" Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Ändring af programmet förbehålles.

 

Engalholms Typogrntiskn Anltalt, 1910.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain