#2182_1: Stora Biografteatern_1

Stora
Blografteatem
1 1 är nu flyttad tm b
STORGATAN 64.-
;  I k I w".
Fredag och Lördag
I 6-10 e. m. 
-Söndag 5-10 e. m.
Entré: nsta plats 35 öre, 2=dra ålats 25 öre.
Barn: ,, - ,, 25y ,, ,, ,, 15
I... I 0-5 0"; 1 0:

i i i k o
.IInunnan-Innan"..9 Ono Qllnunnan-nunnan"-ll.

Information

Title:
Stora Biografteatern_1
Printed year:
1910
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages