#2181: Scala

Folkets hus

 

F relieg & lrdag 6-1, Söndag 4-10 e. m.

storartade förevisningar
enligt följande Program:

 

I. Expressnyhet fràn Paris.   resa  jordens inre.
    Kinematograii i färger af Pathé Freres.

 manöverna 1910  5, en halsbryiande ajjärsiur

Sensationell bildserie öfver de två stormakternas senaste n
e er

stora höstmanöver.
.-  u n u än rasande lricykel.
2- rm iehman 901" I Valgorenhel-   affärer?terrariet?:rara

Rolig humofesk- kunderna med Varor. Men den affärsverksamheten lämpar
sig tydligen ej för hans anlag, såsom framgår af händelser-

nas utveckling.
DRÅPLIG HUMORESK.

3. De båda sjömännen. ,
Entré 25 öre för äldre, Barn 15 öre.

Gripande skildring ur lifvet.

De basta kinematografnyheterna finnas alltid
sammanförda å. Folkets hus Biografteaters program.
Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

 

Engelholm: Typ. Anstllt, 1910. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain