#2180_2: Scala_1

== PHUGHAM: ==

l. Expressnyhet fràn Paris.
Franska och tyska militär-

.lll-lill...
III-lill...-

manöverna 1916.

Sensationell bildserie öfver de två stormakternas senaste
stora höstmanöver.

Genom ett alldeles nytt system framvisas de franska
och tyska krigsöfningarna samtidigt.

Franskt och tyskt infanteri och kavalleri. - Framåt!
- Utländska sändebud. - Kulsprutor. - Anfall, franskt
och tyskt. - Franskt kavalleri, tyskt infanteri. - Det tyska
infanteriet rycker fram. - Hvila. - Station för trådlös
telegrafering. ä Krigsministern, General Michel, chef för
manövern. - Skiljedomstol. - Aereoplanet i krigstjänst.

Intressanta militärbilder.

 

2. "ru cSlehman gor i välgörenhet.

Rolig humoresk.

 

 

 

Ernst Paulson, Engelholm.

Platsens största och fördelaktigaste inköpskälla af färdiga
Mansklåder, färdiga Gosskläder, färdiga Barnkläder
till enastående billiga priser.

erl iolmsson,  ur- e wok affär, - Engelholm.

3. De båda sjömännen.

Gripande skildring ur lifvet.

4. En resa i jordens inre.

Kinematograii i färger af Pathé Freres.

Några djärfva upptäcktsresande göra på grundvalen
af Camille Flamarions originella idé en vetenskaplig ex-
kursion till jordens medelpunkt.

5. En halsbrylancle ajfärsiur

eller

En rasande iricykel.

F. d. arbetskarlen Rob. Finkelman har tagit plats i
en bazar, där han får i uppdrag, att sparka omkring till
kunderna med varor. Men den affärsverksamheten lämpar
sig tydligen ej för hans anlag, såsom framgår af händelser-
nas utveckling.

DRÅPLK;HUMORESK.

Ändring af programmet förbehålles.

 

 

Ernst Paulson, Engelholm.

Största sortering af alla slags UNDERKLÄDER, alla slags ARBETSKLÄ-
DER, STRUMPOR, VANTAR, HANDSKAR, KRAGAR och HALSDUKAR
SKJORTOR m. m. bäst och billigast hos

Ernst Paulson, Engelholm.

reset

  mopuq nos toduqsuoq m

foonuodmol, "n .lapa painqu "mp .
-Pllfl .all-"lll Pom "ll" IN 401119qu

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages