#2180_1: Scala_1

E SE
1 Be- !I
f stan i
Z Edra i
1tryck- W
i saker 
 i i

i Engel- i

i holms ål
1 Typ. i.
i Anst. (i
55:55

 

"n

 

 

 

 

 

 

 

Biograf Scala

VFolkets Hus ä Engelholm.

 

Fredag och Lördag
1 6-10 e. m.

 

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-

grafteater Scala.

Entré 25 öre. BarnP 15 öre.

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages