#2176_1: Scala_1

gg--

Il
1 Engel- 

 

 

f Be- I,
I ställ 

Edra. 
tryck- l

I saker l

holms "

-Typ. ly
Anst. 

 

 

 

 

 

 

 

Biograf Soala

Folkets Hus ä Engelholm.

 

Lördag 6=lo e. m.
Söndag 4=Io e. m.

 

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-

grafteater Scala.

 

Entré 25 öre.

 

 

 

 

Barn 15 öre.

 

 

 

 

 

.I
"H
I

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages