#2175: Scala

1:15 .  vi v
 .IJ
S . I
.

Folkets hus

Fredag & Lördag 6-16, Söndag

storartade förevisningar
enligt följande Program:

 

, 5,  
3 .Ä .  .13
- 4.1 
1 (V
n Å .

 

 

 

i 4. 3" Georgien-Kaukasien
2. En rullskriclsköförening i å

Kinematograh i färger av Pathé Freres.
Rullskridskosporten håller på

Denna film för oss tvärt igenom det-imposanta och
pittoreska Georgien med sina bergskedjor 1 snö med ber-
 att göra sitt intåg i Europa,
och det torde därför vara av intresse att få betrakta världs-

get Kasbek, där ännu vid 6,043 meters höjd det finnes bygg-
nader med Djävulsporten och Terekdalen med Anamous,
mästarens på rullskridskor verkligt halsbrytande konststyc-
ken. De överdådiga nummer han utför, väcker ängslan

Eristaves slott från 62te århundradet och midt i denna vil-
da natur se vi iniödingarna med sina karaktäristiska utse-
till och med hos den djärvaste; honom tyckes det iöreialla
som de mäst naturliga och alldagliga saker.

i. Resa pä Golllan . Xiåäååm

enden och sina enkla levnadsförhållanden.

5. När slarka fru Andersson
kommer i farlen. I

Åter en iättefilrn inspelad av svenska skådespelare.
Storslagen fosterländsk nyhet:

W 3. Fänrik Slàls sägner.

S I De bägla kinemalögrajnyhelerna finnas alllicl
f I I sammanförda i Fölkels hus Biografleaiers
program. Besök därför alllicl Fölkels hus Biograflealer Scala.

Entré 25 öre för äldre, Barn 15 öre.

 

 

Engelholms Typ. Anstalt, 1.910. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain