#2174: Scala

Biograf Scala

ål Folkets Hus år Engelholm. ål

 

Lördag från kl. 6-10 e. m.
och Söndagen d. 28 Okt. från kl. 5-l0 e. rn.

storartade förevisningar enligt följande

 

 

Program:

 

ll. luilseglingsveckan i Paris.

1. Tribunen. 2. Optisk telegraf i Port-Aviation. 3. Greve de Lem-
bert och Jean Gobron i sina flygskepp. 4. Jean Gobron. 5. Paulham och
greve de Lambert tävla om stadsfullmäktiges och generalkammarens första.
pris. Letham flyger, faller och krossar sin apparat. 7. President Falliéres

besöker flygornrådet. 8. Paulham, dagens hjälte.

2. Två enbenia rivaler. Kumiskt nummer.

8. Express.

Flyl en öfver Allanlen.

Dzr Crippens och hans älskarinnaS,
Miss Ethel Neve, äfvenlyrliga re5a.

N Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt
Dr. Crippens och Miss Neves flykt för, - ja., hvad veta vi - rättvisan
kanske. Med andlös spänning ha vi dag för dag läst tidningsartiklarna om
kampen mellan Crippen och hans förföljare

Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så
snart han satt sin fot på utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegra-
fen, vår tids kanske största uppfinning, ställer sig hindrende i vägen.

"Är Dr. Crippen ombord här? Igenkänningstecken det och det," te-
legraferas det till fartygen på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå. dessa
telegram ned öfverallt, och lika hemligt bevaras de.

Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama ur
verkliga lifvet, väntar nu på sista akten.

4. En besök i
Astwerpens zoolcgiisks trädgård.

Kinematografi i färger al Pathé Freres..
Ingen .bör iörsumma se dessa utomordentllgt mtressanta
djurstudlcr hvartill motstycke aldrig förut visats.

 Lehmen som brottare.

Mycket komisk och skrattretande.

 

 

Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Ändring af programmet förbehålles.

Obs.l De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala.

 

Engelholms Typografiskl Anstalt, 1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea- vw

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain