#2173_1: Scala_1

I :: l :: I
a 3
l :y
I I - 4 1
l Blograf Scala i
åj Folkets Hus fås Engelholm. 35,;

SE åä I

 Be- l

l Ställ j

l Edra  i

tr Vck- l - ,,

lår-r; q Fredag och Eordag 6=lo c. m.

åägåggi " Söndag Ho e. m. f

l TypI ,

1 Anst. I

IE åxå

 

 

[Lä-(låg,

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteat-ers
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala.

 

Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages