#2172: Scala

Billgratleatern Scala, Folkets Hus.
.s  6,10, 7,10, 8,10, 9,10. .q

I, D i, I,

Söndagen 5,10, ,, ,, ,, ..
Säsongens största succésnummer

Civilisationens obesegrade fiende

DEN HVITA

     

Internationellt socialt samhällsskådespel i 40 afclelningar.

Uppförd i Köpenhamn 287 ochi Malmö 88 gånger

 

för fulla hus.

 

Första hel-föreställnings-skådespel som blifvit uppfört i Ängelholm.

Handlingen är förlagd till Stockholm och London.

. I det enkla men ordentliga hemmet. l 22. Striden på landsvägen.

2. En lockande annons. 23. Tillbaka till fångenskapen.
3. På Hotell Royal i Stockholm. 24. Annas far på kontoret för Föreningen ai den
4. Kontraktet underskriives. hvita slalhandelns bekämpande.

5. Airesan från Stockholm. 25. Agenterna rådslå.

6. I London. 26. Scotland Yard får meddelande från Stock-
7. Det mystiska huset. holm.

8. Ensam och hjälplös. 27. Georg öfvertalar privatdetektiven till ett sis-
9. Föräldrarna bli oroliga öfver att inte höra ta försök.

något från Anna. 28. På Scotland IYard.
10. Georg vinner i lotteriet och reser för att 29. Polisen gör förberedande undersökningar.
uppsöka Anna. 30. Undersökningar i det mystiska huset.
11. I Hyde Park. 31. Anna föres ombord å Hodångaren.
12. Hos privatdetektiven. 32. Polisen får ett viktigt meddelande.
13. En resultatlös efteriorskning. 33. Åter på. spår.
14. Georg igenkänner slaiagenten. 34. En strid på öppen sjö.
15. På spåret. - 35. Slaihandlarna öfverrumplas och iniångas.
16. En afton i det mystiska huset. 36. Beirielsen. Anna i Georgs armar.
17. Mötet med Anna. 37. Scoiland Yards goda fångst iöres bort.
18. Flykten. 38. Afskedet från detektiven.
19. Flykten upptäckes. 39. På. väg till Stockholm.
. 20. Kapplöpning mellan Cab och automobil. 40. Åter i hemmet hos sina kära.

21. Upphunna. I .. i

På grund ai den väntade stora tillströmningen ai åskådare komma iörevisningarna att börja kl, 6,10, 7,10, 8,10, à 0,10.
CB S I Barn lå icke tillträde till dessa idrovis-
n I ningar ntoln då de äro åtiöljda af äldre.

 riserna de Vanliga Utförlig beskrifning fås i biljettluckan till 5 öre pr st.

A. B. Sv. Biografteatern har ensamrätt till denna bilds uppförande i Sverige undantagandes Malmö och
Stockholm.

m- oles.l Hverje föreställning börjar preels pà slaget. 1-

Engolholml Typ. Anstnltl, 1910. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain