#2165: Stora Biografteatern

I   lura
Bm rafieatcrn

är nu flyttad till Storgatan 64.

Konstfllm. Konstfilm.

Vmgram- 4. Den mmm him.
1.   Gfipande, dramatisk bild i prakrfullt kolofefade färger-
Cåiåziliifaå::åääiifäääyäinfii- 5., TRE qugåsmmmm.
Z. Jakten. siten avaet. 6. ÄLSIMGBOHG MED
Högst komiskt Och  UMGEFMNG.
 Ett stuteni i Algier. w m m

En synnerligen4 intressant och treflig bild.

Fredag och cSlördaxg 6-16 e. m. Söndag 5-10 e. m.

l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre:-

I
 Barn ,, w 25 öre, ,, 15 öre,

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain