#2163: Scala

F oikets hus
cSlörclag 6-iÖ e. m. Söndag 5-40 e. m.

storartade förevisningar
enligt följande , Program:

 

 

 4. Ett besökqi
 Antworpönä maggist tfäbdlgàm"

Kinematograii i färger af Pathé Fréres.

Ingen bör törsumma se dessa utomordentligt intressanta
djurstudier hvartill motstycke aldrig förut visats.

i. iuiisegiingsveckan i Paris.

2. ivä enbenia rivaler. Knmiski nummer.

8. Express.

F yirien  Atlanten. "

Dzr Crippens och hans äiskarinnaS,

Miss Ethel Neve, äfveniyriiga reSa.V
 s I De bägia kinemaiografnyneierna finnas aiiiicl
" " I I sammanförcia i Foikeis hus Biografieaiers
program. Besök därför aiiiid Folkets hus Biografieaier Scala.

ö., Lehman som brottare.

Myckth komisk och skrattretande.

 

Entré 25 öre för äldre, Barn 15 öre.

 

 

 

Engelholm: Typ. Anstait, 1910. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain