#2159_1: Scala_1

I g Anst.

 

nn
T
- ng
UU

nn
EE

 

ställ

. w
i tryck- 1
saker

kEngeL:
 holms
Ä Typ.

 

 

 

 

Biogra-egä2 :iii-:Gala

1 Folkets Hus  1:-."elholm.

 

 

 

 

iii
f

 

Söndag, 4-40. e. rn.

 

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
;i; tid sammanförda å Folkets hus Biografteafers
 program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
1 grafteater Scala.

 

Entré 25 öre. Barn 15 öre.

 

 

 

mFreolag & Lördag 6-10 e. my;

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages