#2158_1: Scala_1

å: :i

l 

I 3 

Blograf Scala 

. 1 

i " iv!

Å Folkets HUS ä Engelholm. 

äfä aa ;y 
i Be- 3 I 
g Ställ 1 "I - 

l Edra 

tryck- 1 

 LoraagG-lo 4e. m. i

Engel-å :Il

Ifäåiis Söndag, 4-10 e. m. 
I Anst. . I

Elg ä: L 1

:11  !

f; MX i

De bästa kinematografnyheterna finnas all- I

1 tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters I

)
I
y
 program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
 grafteater Scala.

i

 

 

 

 Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages