#2155: Engelholms Stora Biografteater

Folkets hus

Måndagen n. 26 Den (Annannagan), 3-8 n. m.

STOBÄBTADE FÖBEilllSlllMGÄB
ENLIGT FÖLJANDE PROGRAM:

I" Svenska bilder.

l. llnnnehy med dass natursköna omgivningar.

En utomordentligt vacker naturbild.

4. Comosjön.

En av norra Italiens vackraste alpsjöar.

2. Vem vinner mill hjärta. I 5. för m  pgtahs

små orsa er och stora verknin ar.
Jättelilm. Jättefilm. . k g

8-  Entré 25 öre för äldre, Barn 15 öre.

Tragedi i 5 akter av William Shakespeare.

Handlingen försiggår i Skottland. Praktfullt iscenlatt och spelad av fram-
stående skådespelare fràn Nationalteatern i Rom.

De basta kinematografnyheteaana finnas alltid
sammanförda å Folkets hus Biografteaters program.
Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

anordnas l Folkets nina, Ängelholm q
Annandag Jani, dy 26 Den; från kl. 9 e. m.

till klm 2 på natten.

 

 

 såväl till biografen som balen utföres av
5 familjen Berntsson, Stenestad. "

 

Engelholm: Typogrliiekl Anltalt, 1910.

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain