#2154: Engelholms Stora Biografteater

EXPRESSNYH ET l

Jätteöfversvämningen i Paris

Engelholms
STORA BlOGRAF-TEATER

W FOLKETS HUS "W

I mwnnnmmm PROGRAM: mmm-Mmmm

l. Världsmästare på rullskriclskor 5. jälleöjversvämningarna i
nnnnnnnnnnnnn d. i 
2.     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee d.
Brasili ddddddddddddddddddddddddd erikas o o
sta hamnar. Hufvudortförka: eeeeeeee n. 6, Fa Konungens befallnlng,
Histori kkkkkkkk t :nf Mi ccccccc ré.
3. frun skall följa sm man. hmmm"
Mycket komisk bild. o I
 Enaslaencle
4. J Bay-erslnanhogfjallen. Sim-Slaget program,

Storslagen naturbnld Askvader bland fjällen.

Söndagen den 13 Mars kl. 5, 6,1, 8 nnh 9 em.
i Entré: 35 öre, Barn: 15 äre.

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain