#2152: Engelholms Stora Biografteater

å

K
EXPRESSNYHET! E

Förevisningar Söndagen den l8 Mars. E
kl.5,6,7,8&9e.m.

Intressant bild.

-s
PROGRAM?
l. Världsmästare på rullskriclskor

2. Panorama fràn Rio de janeiro
Brasiliens hufvudstad med en af Syd-Amerikas
bästa hamnar. Hufvudort för kaffehandeln.

3. Frun skall följa sin man.

Mycket komisk bild.

4. 3 Bayerska högfjällen.

Storslagen naturbild. Åskväder bland fjällen.

5. jäileöfversvämningarna i

. i Paris.

6. På Konungens befallning.
E

Historisk anekdot af Michel Carré.
Konstfilm.

 

 

Ändring at programmet förbehålles.

Entré 85 öre, Barn 15 öre.

 

AnIAE--ngelholms Typ. Anstalt, 1910. F. Gustafson.

WWWWWWWWWWW

Jätlloöfvarsvämninggen i Pai-i..

; Stora Bmgrallealer
å
ä
ä

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain