#2147: Engelholms Stora Biografteater

ENGELHULMsstA

1 v , , 1
I H. V . , v . 1. . Vi. i I I
1 . .I K 4.113,1; " :vi 1

 FOLKETS Hus w

I W: --   Yi; - Shi!! I x" H 1 I - - 1 1! M . v 1
v m- i u 1 Am;-  ,,, . w .I "H -1 u;   å .. 1 1 v , H I, , 1 1 1
L , " ffa-v:  HJ! y, .13:  : 1- j .P w I , q
x . - . u; I . ,

1. än ung mans lejnadsöde.I " - 5. en bàifärd i mänsken.

nnnnnnnnn t.

        

 

  

f 2. iundsiröm söker sm lycka. 6. En jätteöfversvämmng i

3. En tur i undervaiiensbàt. Dalälfven-

4. Ben" Mattsson fäsiar. 7- Befrskapet. V Skoglunds nya
Kemiskt. 

Tursäagen B Januari kL 5, 6, 7, 8 och 9 em. 
Entré: 35 äre. Barn: 15 äre.

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain