#2146: Engelholms Stora Biografteater

ENGnHuLMs szA

          

 

 Finn Hus w

l. Zigenerskan; x f 4. K ill i K U rC rC 

Storslaget och spännande drama. Fint handkolorerad. Engelska Indiens mäst betydande stad.

   

2. Kung Marios och den elake 5. aner rusels inflytande;
. Fin, dramatisk, kolorerad bild.

rg
 Denna bild visar oss de förvirrade och vansinniga

scener som utspelas i den af alkohol omtöcknade hjärnan

Mytologiskt drama. på en drinkare,

Utstyrselstycke, framställdt med oupphinnelig gemyt och
spänning. i

6. Carolinas spaiserlur.

3. Glada gogsar. Kemiskt.
fomiskt- Enastående siorslagei program.I

  9 Januari kL 5, 6, l, 8 och 9 em.
Entré: 35 äre. Barn: 15 äre. 

Engelholma Typogrnfiskl Anltalt, 1910.

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain