#2145: Engelholms Stora Biografteater

.l Gauchons hämCl.

   
  
   
   
     
   
       
   
 

1kl.5,6,7,8&,9&.m.

få"
Enoonnni

 l. Den gamle ungkatlens fynd.

Lustspel af Michel Carré. Konstfilm.

 2. 3 Gilanetnas land.
"5 Vacker natur- och folklifsbild från Spanien.

Granada med dess befolkning.

l. i.
År . 2. Fogelperspektiv ai det lberömda Alhambra, med
 det storartade Moriska palatset.

"I

o. Ett gitanskt bröllop.

Spännande drama.

p För att hämmas en misshandel som han undergått beslutar [Äl

en gauchon att bortföra sin husbondes dotter. Han aflägsnar 
under någon förevändning fadern hemifrån och begagnar sig af 
 hans bortvaro för att sätta sin afskyvärda plan i verket. Men 
 lyckligtvis har ett. barn sett bortförandet och tack vare detta 
 kommer fadern tids nog för att befria sin dotter och straffa den 
.if otrogne tjänar-en. I?

 li. Cag er i akl, mina herrar.

Kemiskt.

 
   
   
   
  
  
   

 5. enastående slot I
lö kilomelers Sleeple LChase

i PARlS.

i Denna för kort tid sedan hållna kapplöpning visar oss
på hvilken höjdpunkt denna sport bedriives, samt de ovan-
i ligt höga hindren som där tages.

 6. De bàcla otclonnanserna.

Komiskt.

Ändring ai programmet förbehålles.

Entré 85 öre, Barn l5 öre.

 

Engelholms Typ. Anstalt, 1910. F. Gustafson.

t. t. Hiv. 4 M... .le-l y. A m1,l-=VV,1.=--.-l.kv.ny Å Vz.1 4; 3:.. 11 Ja vag-.1

Information

Title:
Engelholms Stora Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain