#2141: Svenska Biografturnén

åiilen slonanlade, infnässanla föneställninåan at?

i
-f i ,
i
i
.i -
I.
e a n e l e aaah-1.4 r.,-
. .1 V .. . - 1 i.k . .I . q .r V -. -. - .I  . i I . t . . W f" -- 1-  . . elit-Erlefff-.frfi-.er tee-rieeir-fltgf-Iswi--ä-:f--fzrzzl
I - t =i- . f - ger -vr .s ...5.- .e ...rent-.114. g., v. i-

 
 
 
     

  

  

 

--- Pga-gram: i ------e

I:

 

 

Naturbilder. l Dramatiska bilder. Hameristislra bilder.
1- leaåo dinaååiore-  7. Den förlorade sonen lll De" elastiska bildade"-

aia en spelar-es nd. lll. En våning att hyra.

(En gripande skildring ur livet.)

Den i Nordltalien belägmotoch för sin skönhet prisade alpsjön.

I den lilla staden Arona stiga vi ombord å en turistångare för att göra
en lustlärd å den hänförande insjön och ankomma så till Angera-Meinna
-BelgirateffSlresaM-Santa Catherina-iörbi Isola bella (skönhetens ö) och
Isola Madre (moderns ö). vidare till Isolate pescatori (iiskarens ö), städerna

. . 1 I o .
Barena, Pallanga, varest en hänförande utsikt mot de Pontiska alperna er- rt 53.- I hemmet" - Fadern ruiner-35 Pia grund äV SOHCHB 12,  

bjuder sig. H Till sist en bedårande syn, då solen sjunker i de linkrnsade 1 g spelpassion ..- Vid Spelbm-det.
l

och glittrande böljorna, och vår lilla lusttripp är till ända.

2. lrdrdr amlrlrrarlr married.

a. Menageriet anländer.
b. Uppsättning av det jättestor-a tältet.
c. Isbjörnarna överspolas med vatten.

l i " 15.i Det fö lI iI kb t.
d. .Uppvisning av dresserade elefanter, lejon, tigrar, leo- I .   

1parder, björnar m. fl.

1b. Sonen avvisas från hemmet. -- Sonen mönstras som 1
sjöman. - Arbete ombord på fartyget. 1
c. M yteri ombord. - Räddarens belöning.

did. Drömmen. - Åter i hemmet. - Förlätelsen.  

Professorn fångar fjärilar.

      
   
    
  
   
 
  
  

t

  

 

e. En kameldans. i torartat sagospel i ll avd.) Konstnärligt kolorerad. Har herrskapet ar bOrlla-

f.. En jätteflicka. - , -l Prinsessans dop. I I

g. Tiger-ungar kontra djurtämjarens dotter. O 15 år Senare, den fatala spinnmcken.  .f

. 1 . Den hundraåriga sömnen. - .

5. Glymprska spelen. f. dröm. , . .. . i i .. . . . 

a. Folkmassorna stromma till stadion.

b. De kungliga anlända. fi I féernas rike" .. . .

c, Deltagarna tåg-a in på Stam-(JL g. Den underbara eken. Bålsta maSklllell OCll be-

d. Uppvisningen börjar, 6 avdelningar. hl Fédrotmingens baning" lysnlng SOm eXlSlGlåll". He
 " Droppstenshàlan.
yl

ha

ingen blinkning.
lngen skakning.

a.. Baden-Baden, l Sats? 
a "alla

. Panorama av staden. J
b. Vid blumenskorso. i

. 11 r! a I.
Äf.. :za-:radda ..  Lrllans Julklappar.
lv: l1

H21"-

Alltid utsökt program
med de senaste nyheterna
och en väl vald skämt-
avdelning.

 

e. Jätte-kapplöpning.

5. En dnama i luften 

(1 5 avaemingaw eller lu-Hseålarens öde.

e. Fältmanöver.

 

 

 

 

Stor-mande skrattsueoes.

 

Extrandmmer: Bilder lrån Pearys nerdpelsexpeditierr.

  

Det är en känd sak att Svenska Biograltnrnén alltid bjuder på det bästa nöjet. Offentligt erkännande har givits i

tidningarna överallt. Denna biograf är ej att förväxla med andra kringresande biografer. Alltid utsökt program.

Entné; äö oeh de öne. låann éä och l.ézö öne. w I x Varje attonabsolut nytt program.

 

Wogaifningsfulli Svenska- Biografi-11113611.

e i :

i l 1

. I .

i r I i;

3 i I l:
. Er-

. I "t

. - i

 

Öbebro 1910. Tryckeriföreningen Nerikes tr-yekzä.

Information

Title:
Svenska Biografturnén
Printed year:
1910
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain