#2137: Biografteatern Tip Top

giver föreställningar i

 av PistonvirtllOSBll

 

 

035.5 Enastående å sitt instrument. Överallt mottagen med stormande bifall. .

é De ampiasre lmåmrd  ha efiianrre av tidningar-na.

 

 9 i " . i"

Ur det Ihögst roande och inträssanta biografprogrammet framhållesföljande:

   

 

 

 

Havets faror. Straffad nyfikenhet.
Vackert tonad. Komisk.
Stor dramatisk bildserie ur sjömannens liv och faror. Lejon: Och i Afrika
1 1) AVSkedei- 2) Fartyget till haVS- 3) En man Över bord, 1) På spår efter lejonet. 2) Djuret nalkas. 3) Överfallet.
1 i) Skeppet förliser. ö) Kamp för livet. 6) l förtvivlan. 7) Lott- 4) Ett mästerskott. 5) Jaktbytet. 6) Hemfärden.
1 dragning. 8) Räddade. 9) Anklagade. 10) Frikända. En ytterst spännande bild. .

 

  

En resa åenorn gärdennerna.

Den resande föres genom tunnlar, bredvid bråddjup och förbi skyhöga bärgtoppar.

     
    
   
      
   
     
  
  
  
  
   
   
  
  

 

 

Kärlekselixiret. I - En radikalkur för svärmödrar.
Mycket komisk. i r I Ytterst skrattretande.

. Den förtrollade magen. i Ungkarlsliv.
Genomrolig. En bild, som visar att mannen ej kan vara allena.
.En nordpolseXpeditions öden Styrkedrycken.
Och äVthyf. i I Hejdlöst skrattretande.
1 Enastående inträssant. " v tragiskt bröllOp.
.. -- Dramatisk bildserie i flera avdelningar. Fint kolorerad.
Nar härrskapet är. borta. 1) I lek och ras. 2) Torparedottern och godsherren träffas.
r Tlanstepersonalen roar Sig" I 3) I kärleksyra. i) Faderns varning. 5) Besöket. (i) Utkastad.
I, I; i I o u - 7) Hos godsherren. 8) Overgiven. 9) I förtvivlan. 10) Hämden.
Kålle Och Johan .på äventyr.Y Vi; " "i" Endast denna bild V"arfåQferneter lång och.legitimerade.1...j-Q...iman ...W-.w
Komisk. I " i. de finaste färger. " 
Den bollspelande hunden. 1 Fyrvafkefl-
- I Kolorerad. .
Champagnebuteljen. Spring-brunnar.
Urkomiskt klowntriks från Cirkus Orlando. Kolorerad.

Maskineriet För bildernas tramställande är absolut nytt oeb af? modärnaste konstruktion.
:alla senare tiderstörbättrinåar Finnas å denna apparat.

Da detta är ett enastående tillfälle att samma gang få se ett genomroligt
och gediget program) av levande bilder samt höra en värkligt först=
klassig musiker, iii-:och Ida? det därigenom erhålles dubbel valuta
för pångarna samt inträdet trots detta är sa lagt, hoppas

vi att den ärade publiken i .massor infinner sig.
Inträde: I50 öre för äldre, 25 öre för barn.

Högaktningsfullt .Y
Direktionen.

 

Örebro 1910. TryckeriföreningenNerikes tryckeri:à

Information

Title:
Biografteatern Tip Top
Printed year:
1910
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain