#2135: Örebro Biograf-Teater

f [in n Bingn. lea. r.

M

glfngrant:

Afclelning 1 :

Jeppe på berget.
(Efter Ludvig Holgers last-spel "Konung för en nattft.)

PERSONERNA: Jeppe och hans hustru. Krögar-Jakob. Konungen ochI hoimarskalker,
lakejer och betjäning.

Repslagarens dotter.

Gripande bilcl ur den blinda kärlekens inångskiftande öclen.

Lille Kalle som trollkarl.

Afdelning 2:

   

Vägen till lyckan.

Dramatisk framställning ar kampen för livet.

  

1. V id korsvagen.l 2. På Vandring 3. Vicl fabriksporten. 4. I
gelskrannnan plunclras. ö. Till Paris. 6. Pa de fattiges hotell.I 7.
Genom Paris gator. 8. De första panningarna. 9. Tidningsutropare.
10. Gatuförsäljare. 11. Arligheten. 12. På arbetet. 13. Tapper rad-
dare. 14. Lönen;

  
  
  
      
   

Afrlelning 3:
Kvinnliga akrobater.

q - M i En nppvi.sning-aa-77 W - HW i
Systrarna DAIJNEFFS törvånansvärda prestationer.

6- Den otrogne äkta mannens äfventyrliga färd i skåpet.

7- Den artistiska handen.

Araanm-g 4;

&&&wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

8- Bilder från Paris omgivningar.
Storslagna, intressanta bildserier från det eleganta Paris.

l. Entrén till Boulognerskogen. 2. Angeu. 3. Barnens ine-
jeri. 4. Barnens lekar. 5. Aeaeiavagen. .6. Dygclens stig. 7.
Insjön. 8. De Vackra svanarna matas. 94 Arinenauvillepavil-
jongen 10. Ryttarallén, Paris eleganta varlcl. ll. Vattenkon-
sterna. 12. Den storslagna restaurangen. 13. Acricia-allén. 14.
Heinfärclen.

Man har last om, hur storslagen och full av liv och rörelse denna skog
är, men när man nu genom bild liksom i värkligheien får se den med egna
ögon, måste man erkänna, att förväntningarna i hög grad övertraffas.

Den är också natnrtrogen, och man tycker sig vara med mitt i livet och
glädjen där.

wwwwåwwwwwwmwwwwwwwwwwww

ååtwwwwwwwwwwwwww
ååmwwmwwwwåwww

SD

Den muntra hästen.

Säsongens förnämsta skrattsucces.

 

Biljättprisen 35 nnli 80 äre; barn 25 än.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

Örebro 1910. E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Örebro Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain