#2131: Öhn

llnnlnnnl! I =

llllnlsnnnnnaenalna
E Pelllele

anordnas å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , x i l
I! I Ku) 4A?
l I, lin "J K
MI  (I 4 L ,
ln; :i 16 f A u l
4 "ll 1
5 1! t fix
f v  ff,
j ev f JN, 7!
z  7
f, f I" I:
lf 1
,f f , I
4 I ,
I, I I X Ill xx . n
fl! I f
. . I . I e m b 1
I n l l s
I"

 

 

 

 

home-

I med början

 

 

Midsommarafton kl. 8 e. m.
Midsommardagen kl. 4 e. m.

Eventuellt den 25 kl. 7 e. m.

 

Musikalisk! evenemang!

n- llnllens lnnln lnnrlenn-llnnllnlen 1-

Italienska Vintuoserna

Slllllll lilllllllllll lll lllllll

från Saraeinesca.

  snnn nnnenne vnnenn  

från Neapel.

I

Uppträdande af JANNE BERGQUIST med sina
humoristiska visor, kupletter och landsmåls-

   

 

 

 

 

 

berättelser m. m.
I

lvänll- neh llajnnellelnkanen lenn llllllll Pllllllllllll lnån llennilsnnll.

Iombola med stora vinstmöjligheter;Spåstuga, Skjutbana, Lekar kringI I
o o

 

 

 

 

 

Imajstång. Rymlig, trefligI Dansbana med ofvannämnda först-
klassiga musik I

 

 

 

 

Förfriskningar:
Kaffe, Smörgåsar, Läskedrycker, frukt, Konfekt och Cigarrer samt

A.-B. POMRI LS välsmakande o. hälsosamma äppeldryck,

 

lnlnne hålen uppehålla lllnlnlnnleleen nellnn slalen nen leslnlnleen Enkel nn ln lne.

 

 

Festmärken I 5 öre..

  - lninlnenlel Inne ennn en nennk- lneslnenle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remilerade.

Information

Title:
Öhn
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain