#2130: Elite-Teatern

nya 4 r n
v i V
i
, .
i

Efter ombyggnad stadens elegantaste o. mest besökta
Biograf= och
- Cabaret= Tea ter

TIJPPTRÄIIAN 

(En das! några dagar)

af

various nullulirasln line Illarmlisl m lumurisl

- lmd

från STOCKHOLM.

 

åh-

 

 

lg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasse Lind är nyligen hem- Senast nu i mars mån. har hr

kommen från Ryssland där han Lind uppträdt under allmänt bifall

å Kristowskipalatset nu liksom på Södra Varietén i Stockholm.

förut gjort stormande lycka. 0bs.! Egen originell repartoire.

 

 

 

 

Skrattsuccé ! ! Skrattsuccé .f !

 

 

 

 

 

Att vidare orda om Hass e r

 

Linds förmåga att roa sin publik
torde vara onödigt då han är känd
så godt som öfver hela Sverige,
Norge, Finland samt Ryssland,
hvarför vi endast hänvisa till ne-

danstående.

 

Ur pressens omdömen.

SVENSKA. FINSKA.
Vestmanlands Allehanda, Västerås. Nya pressen 1908. Helsingfors.

Hasse Lind, den bekante boindkomikern, gaf i går å Vesterås tea- . u u . n 0 .
ter en visafton. Det händer sällan man får se teatern så fullproppad med OCh-SlSt, men därför mete samst, var gamle hekante Hasse Lind,
folk som i går afton och tacksam, ibland riktigt tjöt man af skratt. äom. n" liksom fofegaelnde ar roade-"1de Sina roliga VlSOr- .Faft gallskf
Men så sjunger också hr Lind sina visor Con amore och visorna, som i lndlsponefad, ersattes (hetta af ef] mlmlk :mh ges-ter dem Vi e-l Sett "a"
de flesta fall äro af eget fabrikat, äro roliga utan att vara slippriga. 550.." anna" Svefllsikokomlkef besltta- Ocksa Var .lublet efter hans "PP-
En särskild eloge förtjänar herr Lind för sin utmärkta mimik. tradande fullstandlgt-

:EORSKA- I I Fix. Helsingfors.
Förposten den 7 Aug. ristiania:  . . . , . . -

Dovrehallen abnede i gaar Sin saesong med et meget vel sammen- , St-larfmriran Princess .Yanetehlmmelj Hasse [Antiken] ar d nmf"
satt meg-ram. Saerlig lykke giorde den Svenske Bondekomikern Has- Stinas polig". , lyste lida.. har under 2 mailaäeri men forf ytta. e slllg
se Lind den der viste sig vaere-i besiddelse af et humor och et Lune som dfn lite nu wasa- V1. hoppas att .Hasse .e-l iof-orsakar de Wasmter a t
ikke kunde andet än tage Publikum mae storm. for svara skrattexplosioner med sina roliga visor.

 

 

W lVled denna verkligt framstående artists gästuppträdande -m
samt de alltid fin-fina biografprogrammen våga vi garan-

m- tera ett verkligt ELITE-PROGRAM. Helt Säkert m
m" :-: det bästa som någonsin visats i Luleå. :-: "M

Som detta engagement är särdeles dyrbart ha vi ansett oss tvungna att höja biljettprisen
under de dagar herr Lind uppträder till för äldre 50 öre till alla
i platser. Barn 25 och 15 öre.

[Illil Ile slnrslauna hinuralprnurammen dessulum. llHil

Föreställningar i oafbruten följd hvardagar från kl. 6 till 10 e. m.
Söndagar från 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

Nytt program hvarje Tisdag och Fredag.

lllilll.

Vördsamt

lar! lneuuisl & mar lm

Umeå llllll. .ff-H. Nylwlvrnas lryrkvri.

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain