#2128:

IX I ll Slillllll M llllll

(SÖDERBLOMSKA SÄLLSKAPET)

 

 

 

 

 

 

gifver

KONSERT=, VlS=

och

TEATERAFTON

 

 

 

 

å salongen i

.à-dagen den kl. e. m.
och

hdagen den - kl. e. m.

 

 

efter ett program som kommit tusenden att

vika sig af skratt! m

 

 

 

 

 

 

Programmet indelas hvarje afton i trenne afdelningar och i följande ordning:

1:a afdelningen:

MUSIK för violin Och piano.

(Bernhard Axén och lsidor Söderblom.)

 

IleOR söDERBLOM

 

BERNHARD AXEN

 

2:dra afdelningen: t

VISOR och KUPLETTER.

(lsidor Söderblom med accompanjemang af herr Axén och fröken Söderblom.)

Szdje afdelningen: ä

 TEATER. 

(lsidor Söderblom, Signe Söderblom och Bertha Söderblom.)

 

siGNE söDERBLOM BERTHA söDERBLoM

I denna afdelning uppföres en eller två pjäser beroende på dess längd eller antal akter.

 

En Sundsvallstidning skrifver bl. a.:

Familjen Söderblom har under de många år den rest, förvärfvat sig ett namn som gör allt Dpuffanden onödigt.

 

 

 

ElElEl

ENTRE: 1:a plats 75, 2:a 50 öre, reserverad 1 kr.

 

 

llmmi ltlltl. Å.-lå. Nylrvti-rniw iryr-kcri

Information

Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain