#2127:

vv

V

 

 

I.

j

 

 

T 2i; -  LEÅR A M.

Den af eldsolyekan den 16 Juni å Mellansels

järnvägsstation skadade


 i.v .; i
 1-, i; i
-..-: i w Ä,
I tg, . .I
, i: Å 1 ,.
i? b i a 
:rr
I l w.
i

kammar lill VINDELN

och gifver Iöresläilningar i ett provisoriskt uppbyggdt tält
under Ungdomsmätet.

 

 

 

   

 

 

 

 

Sällskapet stannar I
Torsdag, Fredag, Lördag och Söndag.

CIRKUS FRANKONI är det bästa sällskap som för närvarande bereser
landsorten, i fråga om såväl Artister som Ridning och Hästdressyr.

Söndagen den 26 juni (sisla dagen) gifves

3 Förestllningar 3
kl. 3 em., kl. 6 em. samt kl. 8 em.
Vördsamt

Tis!
  .-
DIREKTIOIXII N.

W 1
Umeå 1910. A.-B. Nyheter-nas tryckeri.  I

 

En vädjan göres härmed till den ärade all-
mänheten att, på grund af den stora skada, som

., in., I  drabbade sällskapet [skadan uppgick lill ej mindre än 8,th kr), be-
f J- söka dessa cirkusföreställningar mangrannt.

   

 

L-LJ

 

 

 

 

1
.L

lt

Information

Printed year:
1910
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain