#2126: Ordenshuset

tilll

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 24 September kl. 8,15 e. m.
i Söndagen den 25 September kl. 8 e. m.

llur lululär ul umurislis

Sllllll

at

 

 

Humoristen och. Kuplettsàngaren

WILGO TH OHLSON

med benäget biträde af

llragspelsvirlunsen HUGO JONZON.

lålllC wwwmllål

 

 

 

 

    

:ii-35233:  " . t

I.
b
rå

 

 

 

.
-e

I
..A

.I
4

 

Om Wilgoth Ohlsons senaste uppträdande i Luleå skrifver Norrbottens-Kuriren:

Skådespelaren  Ohlson täxtuttal i kupletterna lämnade intet öfrigt
att önska i fråga om tydlighet. Program:
uppträdde lördagens Och Söndagens aft; met var omväxlande och roligt och bjöd på
nar å Giiltzauudden inför talrik publik och många nya Saker, 
under lifligt bifall.
Herr Ohlson visade sig Vara en utmärkt Herr Ohlson kommer att uppträda å
kuplettsångare och en god anekdotberättare Giiltzauudden äfven kommande lördag och

med god mimik och präktig röst. Hans söndag.

En glad ailon ulloipas!

 

Enlré: 1:a plals 1:25, 2:a I kr., 8:e 75 öre.

Umeå 1910. A.-B. Nylieterna-isftrvckieri.

Information

Title:
Ordenshuset
Printed year:
1910
Place:
Skellefteå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain