#2121: Umeå Biograf-Teater Talia

Föreställningar:

Vardagar kl. 7w10 e. m.
Helgdagar kl. 4-11 e. m.

OBS.!

   

Rätt till ändring
av programmet
förbehålles.

Biljettpriser:

Obs! Nytt program varje måndag.

 

 

   
  
 
 
 
 

Lördagar från kl. 7-11 e. m.

1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Barn 25 och l5 öre utom vid harnföreställningen
fredagar kl. 6, då entréen för barn är 10 öre.

 

 

 

 

 

OBSERVERA!

Imnlmmlamlm

ä Midsommardagen och några följande dagar Å
I visas årets nyaste, största bildserie från

j Passionsspelen i
i Oberammergau. i

OBS.! Ny, kolorerad, icke den som visades 1
L

Å
1

under Pingsten, utan ännu större.

71 .BiUerr-iserna hela sommaren 35 och 25 öre. 1
få Almmlmmlmmlmvl

. east--.

fr. o. m. Mån t. oi m. Midsommarafton:

Paris.

Dess parker och sevärdheter.

Lyssnare vid väggen.

Skämt.

Frykdalspolska och Daldans.

Svenskt folkliv.

Lehman i dåligt humör.

Skämt.

Tobaksindustri på Sunda-öarna.

Kinematografi i färger från Pathé Freres.

Vi få här se följande olika tablåer från tobaksindustrien pä Sunda-öarna. Sädden, som
verkställes på varen, upptagningen och omplanteringen, skörden, lmntrolleringen, torkningen och
jäsningen samt till slut cigaretternas fabrikatirm och eniballerando. Dessa tablåer avlösa hvar-andra

i en serie lika pittoreska som intressanta och instrukt-iva bilder.
Ett mycket intressant numnner.

 

- v..oroara.in.gällaEmilillast 4 dagar

-Jv od... A u-

Konstfilm!V Konstfilm!

Hon är borta.

Koloreradt, fängslande skådespel.

lrln ungl bonde älskar en flicka, enkel och tai-vlig som han. själv, och intet stör deras
unga kärlek. En dag uppträder en främling från staden och lyckas med sina förför-elsekonster
övertala den unga vackra flickan att lämna sitt torftiga hem och de h-mtliga vanor, som så, föga
anstode hennes skönhet, för att i Paris söka lyckan och livet. Hon följer för-förarens råd och
överger sin trolovade, som i sin smärta över :förlusten av henne, som han älskar över allt pä jor-
den, blir vansinnig. ltln tid efterth återvänder den unga kvinnan, en fullständig parisiska till
sätt och seder, till sin fädornebygd, och stöter där pä den sinnesförvirrade. Hon blir djupt gri-
pen vid äsynen av sin forne fästman, vars olycka hon åsamkat, och överger sin parisiske älskare,
för att ägna hela sitt liv at att söka rädda den arnie frän vansinnets natt och återvinna hans
gamla, trofasta kärlek. (li-h se, lgenom tälainod och uppoffrande ömhet lyckas det henne verk-
ligen åter-skänka honom förnuftets ljus, och den day,I kommer, då. ödet återförenarde forna lekkam-
raterna i lycka och älskog, fjärran frän storstadslivets kvahn och sjukliga frestelser. :Denna vackra
pjes är synnerligen Väl inspelad av välkända skådespelare, som låtit alla de vackra och gripande
poängerna komma till sin fulla rätt.
Hela denna storslagna framställning är praktfullt kolorerad.

MUSIK

av de världsberömda Italienska Dragspelsvirtuoserna

Di Zazzo och Valente

vilka jag lyckats reengagera endast t. o. m. Midsommarafton.

Nya musikstycken. Vanlig entré.

 

 

 

Kapellmästare: Herr FRlTHlOF SÖDERBERG frän Stockholm.

llinm inn ÅLheiwlaNL-t Ulm-Ä Trwlzerici

Program 5 öre.

- ord-u n-A-y-.LMIQ-emw: .eg-...Liu

 

 

 

 

El...

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain