#2120: Umeå Biograf-Teater Talia

Umeå Biograf-Teater  
  Efte-  
i   Idag lördag  

Föreställningar från kl. 7-11 e. m.,

vatunder uppföres:

    

Skämt med sång i 1 akt av GÖSTA.

PERSONER:

Fritz Knaber, ingenjör ....................................................... .. Hr OI ANDRE,

Hammarnubb,1 brukspatron I

Julia Zetterström, rik änka  """""""""""""""""""""""""" I. Hr W" MATTSSON"

Händelsen tilldfrager sig hos Knaber.

Jämte Biograf-programmet.

 

 

Söndag kl. 4-11 e. m. sista dagen upp-
trädande av Skådespelaren Hr W.b Mattsson
och Tenorsångaren Hr O. Andrém

Biljettpriser: 50 och 35 öre.

 

Umeå 11910, Aktiebmaget Umeå Tnmcbenw

Information

Title:
Umeå Biograf-Teater Talia
Printed year:
1910
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain